Lời khuyên về dự thảo bóng đá ảo: Tuần thảo luận và tạm biệt