Cầu thủ bóng đá – Sinh ra ở một quốc gia và chơi cho quốc gia khác