Barcelona có phải là đội bóng vĩ đại nhất của thế hệ này không?